Konstnärligt CV

UTGIVNING

2016
Fyra noveller i novellantologin Färgargårdens andar. Finns att köpa på Adlibris.

2012
- En novell i tidningen "Kvällsstunden".
2010
- Tre dikter och två noveller i antologin "Samma berättelse" - se mer information här.
- Dikten/SkrivPuff-övningen ”När jag är” i Skrivarkalendern 2010, mer information finns till exempel här.
2006
Dikten ”Svanår” i poesiantologin "INGUR".
2002
Dikten ”Boken” i tidskriften "METAMORFOS".
1999
Tre dikter och en novell i antologin "TAXI", Skrivarlinjens antologi 1999, Tärna folkhögskola.

KONSTUTSTÄLLNINGAR

2016
Only Woman 2016, Art Gallery Quirinus, Köping
2015
30x30 2015, Art Gallery Quirinus, Köping.
Only Woman 2015, Art Gallery Quirinus, Köping.
2010
Privat utställning med två andra konstnärer, Västerås.
2007
Samlingsutställning, Virsbo Konsthall, Virsbo.
2004
Julsalongen, Västerås slott.

UTBILDNINGAR

2002 - 2003    Mälardalens högskola    Fil. Kand. Litteraturvetenskap.
•    Litteraturvetenskap A, B & C. 20 p x 3.
1999 - 2002    Mälardalens högskola    Fil.Kand. Informationsdesign.
•    Teknisk redaktör-programmet, 120 p. Fil.Kand. i Informationsdesign.
1998 - 1999    Tärna folkhögskola    Skrivarlinjen.
•    Ettårig skrivarlinje – prosa och poesi.

KURSER

2016
Krokikurs om 5 kurstillfällen.
Fortsättningskurs i skrivande för författaren Kim M. Kimselius, "Att skriva med glädje", en tvådagarskurs.
Webbkurs på sexton lektioner för författaren Kim M. Kimselius, "Hitta glädje i skrivandet", en variant på sommarkursen nedan.
2015
Skrivarkurs för författaren Kim M. Kimselius, "Att skriva med glädje", en tvådagarskurs. 
2014
Helgkurs i abstrakt måleri för konstnären Margareta Skogsberg-Pettersson.
2013-2014
Skrivarkurs/skrivarcirkel "Skriv ditt liv" med hemuppgifter och skrivövningar.
2013
Helgkurs i abstrakt måleri för Margareta Skogsberg-Pettersson.
2012
Kurs: Att skriva berättelser och dikter för Siewert Carlsson, författare och förläggare på Faun Förlag, under NBV:s regi.
2011
Kurs: Prosa och poesi för Siewert Carlsson,författare och förläggare på Faun Förlag, under NBV:s regi.
2010-2013
Skrivarkurs/skrivarcirkel, diskussioner och uppläsning av texter, veckans skrivövning m.m. under ledning av Siewert Carlsson, författare och förläggare på Faun Förlag.
2009
Krokiteckning, dagkurs.
Arospennor: Sommarskriv, sommarlovskurs i skönlitterärt skrivande.
2008
Tärna folkhögskola: Helgkurs: "Att skriva för barn" för Nenne Grkovic.
2007
Veckokurs: Akrylmålning för Ali Aissaoui med avslutande konstutställning i Virsbo Konsthall.
Arospennor: Kortkurs: Kreativt skrivande med föreläsningar.
2001-2002
Medborgarskolan: Japanska 1, en termin, och Japanska 2, en termin.
2001
Medborgarskolan: Kalligrafikurs, en termin.
Medborgarskolan: Arkeologikurs, en termin.
2000
Skrivarhelg på Molkolms folkhögskola.
1999
Sommarkurs i att skriva en roman på Tärna folkhögkola.