söndag 12 februari 2012

I en idealisk värld

I en idealisk värld, borde väl min arbetsstruktur kunna vara som följer... Det är i alla fall något att sträva efter, eller vad tycker ni? Kommentarer?

Min arbetsstruktur

1. En idé föds.

2. Brainstorming. Skriv ned alla spontana tankar och idéer kring den stora idén.

3. Gör punktdokument med 50 saker som ska ske i historien eller på annat vis hör till historien, små och stora saker, för att bygga upp en plot. Johanna Wistrand kallar detta för ”Cynthias lista”, eftersom idén om de 50 punkterna kommer från Cynthia Morris’ ”Unleash Your Writing”.

4. Samla alla karaktärer. Vem är huvudperson? Skulle det vara bättre med någon annan som huvudperson? Vems perspektiv ger oss mest och bäst berättelse? Lista alla karaktärer. Skriv mini-bio/karaktärsnovell för alla karaktärer. Samla dem i ett karaktärsdokument. Bestäm miljöer och platser där historien ska utspelas, beskriv dem, se dem – andas dem. Gör en lista med alla miljöer och platser. Se också till att du vet allt annat om världen de vistas i, som kan vara relevant. Skriv ned och samla fakta i ett miljödokument.

5. Skriv ned händelserna som sållas ur punktdokumentet på papper, på indexkort. Ett indexkort för varje scen. Lek med dem och hitta en ordning som passar, fyll på med nya kort.

6. Strukturera genom att starta ett nytt dokument i datorn, numrera 1 till 30, och skriv in kapitelplanering utifrån punktdokumentet och indexkorten med scenerna. För över från punktdokumentet och skriv nytt tills det börjar likna en kapitelplot.

7. När plotten är gjord, dvs. det står något vid varje kapitel och de flesta frågetecknen är utredda, gör ett tråddokument där du skriver vad för trådar som startas i kapitel 1 osv. framåt. Vilka fullföljs? Finns det fler att utveckla? Blir det för många? Ska något bort? Är berättelsen tillräckligt fokuserad? Smala av och stryk sidospår, se till att historien är begränsad i form av a) karaktärer – kan några slopas? b) händelser c) tidsrymd – under hur lång tid utspelas historien? är alla gamla bakgrundshistorier relevanta? kan de indikeras bara genom att nämnas istället? d) subplottar.

8. Redigera kapiteldokumentet utifrån vad du kommit fram till i punkt sju. Här kan du också passa på att redigera indexkorten från steg 5, för att kartlägga och göra det överblickbart, det du kommit fram till. Det kan också hjälpa dig att se om strukturen håller och om det är något som behöver tänkas igenom, om du behöver tänka om gällande någonting, och se till så att du inte glömt någonting, eller fortfarande har stora frågetecken kvar som gör att du kanske fastnar och inte kommer vidare när du ska vidare och göra steg 9.

9. Skriv själva boken, kapitel för kapitel. För samtidigt ett frågedokument där frågor/nya idéer etc. skrivs ned. Glöm inte att fokus ska ligga på att komma framåt och skriva ett helt första utkast. Redigera EJ kapiteltexten. Gör bara kommentarer med kommentarfunktionen (i Word) och lägg allt annat av diskussion och frågor i frågedokumentet. Skriv tills första utkastet är klart. Parallellt med detta arbete, för en arbetslogg, så att du hela tiden vet vad du har gjort, dokumenterar var du befinner dig och på så vis uppmuntrar dig själv, så att du får känslan av att du kommer ”framåt” hela tiden. Också, om det blir en paus, kan denna arbetslogg få dig återinsatt i arbetet.

10. Låt texten vila.

11. Gå igenom frågedokumentet. Vilka frågor är fortfarande obesvarade? Svara på dem. Är de relevanta för nuvarande boken?

12. Gå igenom första utkastet av boken. Ändra stora saker/händelser först. Peta i ”småsaker” som språkgrejer och dylikt sist. Putsa sist!

13. Skicka till förstagångsläsare, låt texten vila och vänta på kritiken.

14. Bearbeta texten efter responsen.

15. Dags för andragångsläsare.

16. Bearbeta och finputsa!

17. Skicka manuset till förlag, och vänta på svar.

18. Bearbeta texten igen efter svaren från förlaget.

19. Skicka till tredjegångsläsare.

20. Bearbeta texten ännu en gång.

21. Skicka till förlag igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar