torsdag 3 september 2015

Skrivande: arbetsrutiner

En av mina många bockar.
Nu när jag renskriver så mycket, skapar jag varje gång jag sätter mig ett nytt dokument, med namnet ”[dagens datum] [aktuellt skrivprojekt] Renskrift”. Så filen kan heta något som 20150903 DK Renskrift.doc. Alla sådana här renskrifts- och dagsskördsdokument hamnar i en och samma folder, under den rätta bokprojektsfoldern, så att jag riktigt ska hålla reda på dem.

Enda undataget från dessa renskriftsdokument är noveller; där renskriver jag direkt i novellen ifråga, eftersom det handlar om kortare huvuddokument.

Eftersom jag renskriver så förskräckligt mycket (det handlar om ett stort antal anteckningsböcker och kladdskriv på utskrivna delar av mina manus som sammanlagt handlar om många, många timmars skrivtid), tar det emot lite att skriva nytt, och jag märker att jag nyskriver i en långsammare takt. Kanske i fåfängt hopp om att komma ikapp med min renskrivning.

När jag har renskrivit en handskriven sida sätter jag en bock på sidan med en highligher-penna.

Tidigare sparade jag allt jag renskrev. Numera gör jag inte det. När jag renskrivit båda sidorna på ett papper, eller renskrivit ett visst stycke handskrivet som hör ihop, slänger jag det i papperskorgen. Jag kan inte spara allt jag skriver för hand, och speciellt inte när det skrivs som det gör i de billiga anteckningsböckerna – huller om buller, utdrag från olika skrivprojekt, varvade med listor på vad jag ska komma ihåg att göra dagen efter eller listor på vad jag ska köpa. Men för det mesta försöker jag att ha en anteckningsbok enbart för ett visst projekt. När det är finare anteckningsböcker som också är dyrare, blir det mer så att jag vill spara det. När det gäller de här enkla kollegieblocken som jag köper på ICA, känns det mer tillfredsställande att bocka för och sedan slänga. Då känner jag att jag verkligen åstadkommit något och högen minskat. (Utan att tänka alltför mycket på att den ökar igen varje gång jag skriver något nytt, och det gör jag varje dag måndag-torsdag.)

När jag sedan klipper in mitt renskrivna från renskriftsdokumentet in i det aktuella huvuddokumentet, klipper och klistrar, färgar jag även texten i rött (istället för det svarta) för att hålla reda på vad som är inklistrat. Ibland vet jag inte var jag ska lägga det renskrivna, och då blir det partiet kvar i renskriftsdokumentet ett tag – det gäller bara att hålla reda på i vilket renskriftsdokument texten ifråga ligger...

Läs det här inlägget om du vill läsa mer om mitt handskrivna och mitt renskrivande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar