tisdag 4 december 2007

MOON: en fråga om existentialism

Gackt, som är en japansk artist/låtskrivare, skådespelare/författare och modell/designer, sammanför en hel del av sina skivalbum, sina framträdanden (konserter, turnéer) och andra uppträdanden som han haft, till exempel filmen Moon Child som han gjort, i något som han kallar MOON.

Som jag förstår det kan man kalla det för en episk saga som utspelas under fyra tidsperioder, och vilken han som sagt berättar genom olika media på olika vis genom i stort sett hela sin solokarriär som artist. Det är med andra ord ett omfattande och pågående projekt som fortfarande inte är avslutat.

MOON är uppdelad i fyra kapitel, första kapitlet utspelas år 700 till 1300, andra kapitlet år 1300 till 1600, tredje kapitlet år 1600 till nu, dvs. runt år 2000, och kapitel fyra från nu, 2000, till den närliggande framtiden, dvs. år 2045. Men filmerna, romanerna (han har skrivit minst en roman och också en självbiografi som jag vet om) berättar inte sagan kronologiskt utan i pusselbitar som man som läsare (och lyssnare) får sammanfoga själv till en helhet. Och den mesta tolkningen lämnar Gackt också till lyssnaren (och läsaren).

Moon, eller månen som ju ”moon” betyder, symboliserar mänsklighetens existens i denna Gackts symbolvärld. På ytan är historien som jag förstått den hittills ett slags fantasisk historia (och det är därför jag kallar det för en saga) men den bakomliggande och underliggande historien är något annat; det är historien om människorna, förr och nu, om mänskligheten och existens i stort. Så man skulle kunna sammanfatta MOON-sagan i ordet ”existens”, eftersom det är vad det egentligen handlar om.

Eftersom Gackt är japan, eller som han gärna uttrycker det asiat (eftersom och för att han vill förena den asiatiska världen genom sin musik), handlar Moon om den japanska och asiatiska världen, historiskt sett, och symboliskt sett med övernaturliga varelser och annat som hör samman med asiatisk folktro och religion, men frågeställningarna som han väcker är universella. Liksom hans musik och allt vad han framför är till alla att ta till sig och fundera kring… Alla som vill och kan ta till sig, kanske, för den musik som Gackt gör är verkligen inte mainstream, utan högst unik och personlig och speciell för just Gackt.

Det var inte förrän i dag som jag genom en mycket bra fansida insåg hur omfattande Gackts MOON-projekt (MOON-introlänk) faktiskt var, och genom att läsa här, här och här, insåg jag också ännu mer om hur Gackt tänkt kring MOON.

Jag blev högst fascinerad och intresserad och tycker att det är jättespännande!

Naturligtvis mycket för att jag älskar hans musik och tycker mycket bra om honom, både som artist och som person – det av honom jag fått förmånen att ta del av (genom teveshower, intervjuer etcetera). Men mest är det för att jag som författare och konstnär (eller amatörkonstnär) anser honom vara en sådan unik, kreativ och exemplarisk förebild!

Med honom som förebild börjar jag fundera kring vad det är som binder samman det jag själv skriver, och vad jag egentligen vill berätta och visa för resten av världen.

Stora tankar och högt siktat, kanske, men det är som det ska vara, väl? Man siktar mot stjärnorna och når molnen, eller i det här fallet månen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar