fredag 18 juni 2010

Disciplin som meditation

Susan Piver skriver om hur man ska vara disciplinerad när man skriver. Hon jämför det med meditation. Meditiation är konsten att återvända gång på gång till det meditativa tillståndet där man bara andas. Tankar kommer och går, man släpper dem alla och återfokuserar på andningen, om och om igen.

Det är likadant med skrivandet och disciplinen man måste ha där. Man har en massa tankar - kritiska, osäkra, rädda, filosofiska, vardagliga - som man låter komma och gå; man släpper dem helt enkelt och dyker tillbaka in i själva görandet, att skriva, om och om igen. Tillbaka till disciplinen.

Läs mer om hennes resonemang kring detta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar