fredag 11 november 2011

Wordle

Jag tror att jag tipsat om det förut, en konstnärlig sida, kan man säga, där man lägger in sin text, vilken text man nu än vill lägga där, och det görs en ordräkning - vilket ord förekommer mest i din text - det ordet blir störst, och sedan blir orden mindre och mindre beroende på hur ofta de förekommer i nämnda text. Alla dessa ord tillsammans bildar en konstnärlig bild, en sammanfattande bild av ord. Gå dit och se efter vad jag menar. Jag lade in mitt NaNo-projekt där och det visade sig att namnet på huvudpersonen förekom mest, och därefter andra personers namn. "Kejsaren" var också ett ord som blev stort i "ordbilden". Här är Wordle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar