fredag 13 juli 2007

Grattis på födelsedagen, Hyun!

Vissa personer tar mer plats än man räknat med. Hyun är en sådan person. Han började med en helt liten, om än betydelsefull roll. Andra personer kan vara svåra att greppa, men inte Hyun. Han var väldigt lätt att skriva om, och det kan vara en av anledningarna till att han växte. Han hade så mycket att berätta, var ivrig och väldigt öppen, välkomnande rentav. Han fick flera kapitel, sedan mer ändå. Från att ha varit liten biperson blev han stor biperson, och sedan mer huvudperson än biperson. Där jag tidigare trodde skulle finnas en huvudperson, fanns där nu tre, och alla ville ha sin plats och göra sin röst hörd. När boken blev till böcker, och böckerna till en trilogi, fick han ännu mer plats. Men en sak gör att han har mindre att berätta om än de andra två huvudpersonerna, och det är att han hade så lycklig barndom. Han hade fint förhållande till alla i familjen, modern, fadern, systern, och senare systerns man och deras dotter. Utan konflikter blir en barndom meningslös att skriva om. Han är lyckligare än de andra två, och har inte lika mycket i bagaget, men det betyder inte att han har det bra nu. Han har sina svårigheter, och samhället kanske inte ser helt lätt på honom heller, av olika anledningar. Han står mittemellan två världar, på fler än ett sätt.

Nu är jag nere på två böcker, och i den första boken finns han inte med alls. I den andra boken tar han desto större plats: han är verkligen en av huvudpersonerna. I bok två finns det tre stycken personer, som har varsin del, där den ena personen med sin handling knyter an till nästa, och Hyun har första delen i bok två som sin egen.

Precis som de andra två, är dock Hyun en komplicerad människa. Det är de mänskliga relationerna som är roligast att skriva om, anser jag, där både relationen till sig själv och relationen till andra är lika spännande att utforska.

Precis som med de flesta andra personer i mina två böcker har jag gjort ett födelsehoroskop på Hyun. Ett födelsehoroskop är mer än vanlig, banal skvallertidningsastrologi. I ett födelsehoroskop utgår man från exakt longitud och latitud, den specifika plats man föddes på, såväl som den exakta födelsetiden. Klockslaget är viktigt. Några minuter fel och aspekterna blir helt annorlunda. Ett födelsehoroskop är komplext; man utgår från solens, månens och alla planeters position till varandra liksom deras position till personen som föds. Det blir många saker att ta hänsyn till, och den ena aspekten ska ta den andra och tredje i beräkning, så det är som sagt komplext och inte helt lätt att greppa. Ett bra ställe för att få inblick i astrologin, dess terminologi och dess komplexitet är http://www.astro.com (på engelska) och ett annat ställe www.astrologi.nu (på svenska). Där har jag gjort födelsehoroskop som, eftersom jag tycker det är så roligt och spännande, har lätt att fastna i – fastna i läsningarna, fastna i försöken att tolka vilken aspekt som väger tyngre än den andra, och vad som är mer betydelsefullt. För att förenkla det hela för mig utgår jag bara från solposition, solaspekter, Ascendenten och dess aspekter, månen och dess aspekter, och möjligtvis Medium Coeli. Dock! – måste jag understryka – använder jag bara födelsehoroskopet som inspirationskälla. Förutom det skriver jag en högst personlig, av mig påhittad, personlighetanalys, eller som det också brukar kallas, karaktärsnovell. I en karaktärsnovell gör man klart för sig vad personen är för någon, vad slags människa det är. Jag har samlat ihop olika karaktärnovellsmallar jag hittat runtom på nätet och i böcker, och sammanställt min egen “Ultimate Character Chart”, ett sex sidor långt dokument med frågor av olika slag som man kan svara på, och svaren man ger på alla dessa frågor blir karaktärsnovellen eller karaktärsanalysen av en viss person. Hojta till om ni vill ha ett exemplar av den så kan jag skicka via e-post eller MSN.

I en karaktärsnovell går man igenom sådant som den fysiska uppenbarelsen, vilka favoriter personen har i fråga om mat och kläder, vilka vanor och ovanor personen har, vilken bakgrund, familj, uppväxt och attityd han eller hon har till saker och ting, vilka värderingar, vilken personlighet, vilka karaktärsdrag, och vilken självuppfattning personen har, hur personen är och tänker kring relationer till andra och hur andra uppfattar personen, vilka mål personen har, vilka problem, kriser, och drivkrafter personen har. Allting för att kunna forma och få fram en komplex individ att skriva om, som man känner utan och innan. Det är garanterat ett bra sätt att få till en person som absolut inte är platt! För platta karaktärer som man inte känner med när man läser en bok, hur trist är inte det!

Det känns som jag lyckats gällande Hyun. Jag gjorde givetvis födelsehoroskop på honom och jag skrev en karaktärsnovell som omformades medan tiden gick och jag fick reda på mer om honom. Men det är i själva romanen som han kommer fram, genom sitt sätt att agera och tänka. Han är en väldigt känslosam människa och han visar vad han känner. Just på grund av öppenheten blev han som sagt lätt att greppa på tidigt stadium, och det är jag oändligt tacksam över. Hyun är en bra människa att ha att göra med och jag tycker verkligen mycket om honom, älskar honom rentav!

Det låter som om han är levande och verklig, och det är han väl på sätt och vis. Han är ju i alla fall född den trettonde juli 1988 och fyller således 19 år i dag. Än en gång, grattis på födelsedagen, Hyun!

Länkar till bra sidor om astrologi:

http://www.astro.com – en jättebra sida för komplexa födelsehoroskop

http://www.astrologi.nu – en hel bok online

http://www.freewebs.com/personkemi/ascendenten.htm – en riktigt bra sida för ascendenten

http://www.cafeastrology.com/ – en bra sida för komplexitet såväl som enklare astrologi

http://www.chennaionline.com/astro/articles/pisces.asp – bra sida för sol/måne-kombinationer

http://aha.nu/ – ännu en sida där bara sol/måne-kombinationerna är det riktigt intressanta, dock


Länkar till bra sidor med karaktärsnoveller:

http://www.eclectics.com/articles/character.html

http://www.simegen.com/romance/charchart.html

2 kommentarer:

  1. Jag tycker också det är kul med att rita upp horoskop. Hur har du tänkt när det gäller lunisolarprecissionen? Bortser du från den?

    SvaraRadera
  2. Jag ritar inte själva horoskopen själv, utan fyller bara i födelsedata på www.astro.com så gör deras program uträkningarna åt mig.

    SvaraRadera